دسامبر 12, 2020
باشگاه مشتریان سالن زیبایی و آرایشگاه

باشگاه مشتریان سالن زیبایی

باشگاه مشتریان سالن زیبایی باشگاه مشتریان سالن زیبایی ، نوع دیگری از بازاریابی پیامکی برای سالن زیبایی و آرایشگاه است. که با استفاده از سامانه ارسال […]
ورود / ثبت نام